Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.goldbaltic.pl jest firma Gold Baltic Bartosz Sikorski z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Mariackiej 6/8 ,80- 833 Gdańsk, zarejestrowana pod nr NIP 5832682596, REGON 220797940 . Sklep - prowadzony przez firmę Gold Baltic, działającą pod adresem internetowym www.goldbaltic.pl/pl/ (dalej łącznie jako „strona goldbaltic.pl”), przy użyciu którego firma Gold Baltic sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu. Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta

Konsument– Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konsultant- osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z Klientem telefonicznie lub pisemnie

Konto Klienta (Moje Konto)- baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat Przelew tradycyjny- płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata).

Przelew elektroniczny- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata).

Płatność kartą kredytową– płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata)

Płatność przy odbiorze (płatność za pobraniem) - płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru zamówienia od kuriera lub w punkcie odbioru zamówienia. Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), tzn. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, takie jak m.in. programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka etc.. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) Ustawa o prawach konsumenta- ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu).

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Sklep zamieszcza na stronie goldbaltic.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę goldbaltic.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań techniczny.

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OSX

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz, panel dotykowy

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

g. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych

5. Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej goldbaltic.pl jest nieodpłatne.

6. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

7. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów u dostawców Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.

8. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

9. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

10. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.

11. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep

zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez

Klienta specyfikacji wskazanej w ustępie 7 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na

adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

12. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie

11 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.

13. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 11 powyżej.

14. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane

w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII. Zwrot należności Klientom

15. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym mowa w ustępie 7 powyżej, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

16. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę - zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII. Zwrot należności Klientom.

17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

II. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu opłacenia zamówienia, lub do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.

2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na Konto Klienta (Moje konto)

III. CENY PRODUKTÓW

1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie goldbaltic.pl:

a. podawane są w złotych polskich,

b. zawierają podatek VAT,

c. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i

wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak

również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na

ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny,

warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia do

wysyłki.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do

realizacji

do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę -

uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji

jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych produktów zamówienia. Termin

skompletowania paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie

realizacji.

3. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Twoje

konto) w zakładce "historia i szczegóły zamówień".

4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia

opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie

protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

V. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ FORMY DOSTAWY I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI

ZAMÓWIENIA

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na

terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze (za pobraniem) - realizacja zamówienia rozpoczyna się po

zakończeniu procesu składania zamówienia,

b. płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez

Sklep - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia

poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu

bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.

3. Lista dostępnych form:

a. płatności : przelew, gotówka przy odbiorze osobistym, pobranie płatne u kuriera

b. dostawy : przesyłka kurierem, przesyłka Pocztą Polską, odbiór osobisty

REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.

2. Produkty są objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej

trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument

gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient zgłasza swoje roszczenia w ramach

gwarancji bezpośrednio w firmie Gold Baltic.

3. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień

wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do

złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego)

roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,

Konsument może żądać:

a. naprawy produktu,

b. wymiany produktu na wolny od wad,

c. obniżenia ceny produktu,

d. albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

4. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien odesłać produkty wraz z dowodem zakupu towaru i opisem zawierającym przyczyny reklamacji do Sklepu. Sklep odbierze reklamowany towar za pośrednictwem kuriera opłaconego przez Sklep lub w inny sposób.

5. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient

wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady

produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

6. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z

reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o

dalszym postępowaniu.

7. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art.

558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za

wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej

odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić

od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w

terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu

wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

3. Zwrot towaru do Sklepu można dokonać za pośrednictwem kuriera opłaconego przez

Sklep. W przeciwnym razie Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była

konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z

produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia

b. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

c. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

d. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu

e. dostarczenia Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie

prawa odstąpienia od umowy

f. umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę

6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od

dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z

zasadami opisanymi w punkcie VIII Regulaminu. Na zasadach określonych w ustawie o

prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności

wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących

terminach:

a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep

b. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale VII

punkt 6 Regulaminu

c. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył

Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku gdy Konsument

opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego

podanego w formularzu zwrotu, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką

formę zwrotu płatności.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami pkt

VII Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez

Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt

dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy

oferowanego przez Sklep.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego

opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych

osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep

w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą

elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na

stronie goldbaltic.pl w Koncie Klienta, w szczegółach zamówienia, którego faktura

korygująca dotyczy.

X. DANE OSOBOWE

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych

osobowych w bazie Gold Baltic oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy

sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody

na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi

odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest firma Gold Baltic Bartosz Sikorski z siedzibą w

Gdańsku, przy ul. Mariackiej 6/8 (80-833 Gdańsk), zarejestrowana pod nr

NIP 5832682596, REGON 220797940 .

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób

uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz

żądania usunięcia.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również

Polityka prywatności Sklepu.

XI. NEWSLETTER

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą

przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację

handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu

rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera

samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik

Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Gold Baltic z siedzibą w Gdańsku

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów

pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony goldbaltic.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania strony goldbaltic.pl umożliwiając tym

samym prawidłowe ich funkcjonowanie.

b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony goldbaltic.pl.

c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do

preferencji Klienta.

d. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,

e. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny goldbaltic.pl.

Klient ma możliwość korzystania ze strony goldbaltic.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

7. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 8 lutego 2017 r.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie goldbaltic.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin sklepu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (REGULAMIN SKLEPU GOLDBALTIC.PL)

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy goldbaltic.pl, działający pod adresem www.goldbaltic.pl, prowadzony jest przez firmę Gold Baltic Bartosz Sikorski, w Gdańsku, przy ul. Mariackiej 6/8 (80-833 Gdańsk), zarejestrowana pod nr NIP 5832682596, REGON 220797940

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej: goldbaltic@gmail.com

b. telefonicznie: +48 5832682596

c. pisemnie na adres: Gold Baltic Bartosz Sikorski, ul. Mariacka 6/8, 80-833 Gdańsk

Sklep podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.goldbaltic.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.